تغییر محل دفتر پیمانکار بیمه درمان تکمیلی اتحادیه
  • 14 مرداد 1398

تغییر محل دفتر پیمانکار بیمه درمان تکمیلی اتحادیه

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر محل دفتر پیمانکار بیمه تکمیلی اتحادیه ، آدرس و شمارههای تماس دفتر جدید...

  به اطلاع می رساند با توجه به تغییر محل دفتر پیمانکار بیمه تکمیلی اتحادیه ، آدرس و شمارههای تماس دفتر جدید به شرح زیر به حضور اعلام می گردد.                    

 

                                                                


نقد و نظرات کاربران (0)



درباره این موضوع هیچ نظری ثبت نگردیده است




نقد یا نظر خود را بنویسید